Bestyrelsesarbejde

Det handler om at udnytte det potentiale, der er i virksomhedens organisation hos ejere, ledere og medarbejdere. Det kan være værdifuldt for enhver virksomhed at have en bestyrelse. Det kan være stedet, hvor ejerne/direktionen kan få sparring omkring de udfordringer/opgaver, der opstår i den daglige drift, men også hvor der kan diskuteres både kort- og langsigtede strategier, som kan have værdifuld betydning for virksomhedens fremtid og fremtidige muligheder.

At have en bestyrelse betyder, at der kommer personer ind, som ser på virksomheden og dens muligheder med friske øjne. En bestyrelse kan komme med idéer og ikke mindst tilbyde den sparring, som ejere og direktører kan mangle i hverdagen. Det kan give inspiration både til vækst og indtjening, som kan ske via mange veje, det være sig via omsætning, omkostninger, omlægninger, køb og salg, fusioner mv. Mulighederne for at øge sin virksomheds værdi er mange.

Noget kan være kortsigtet og dermed have betydning for den daglige drift fra den ene dag til den næste. Andet derimod kan være langsigtede strategier, der skal sættes i gang og bygges op.

En bestyrelse er med til at lægge grundlaget for virksomhedens fremtidige indtjening, og dermed virksomhedens muligheder for at udnytte sit potentiale – ikke mindst til gavn for ejeren, men også for kundegruppen.

En bestyrelse er med til at øge virksomhedens værdi, som både kan have betydning for køb og salg samt evt. finansiering via banker og andre.

Lars Stig Duehart har siden 1985 været medlem af en række bestyrelser, hvor virksomheder har haft og pt. har udbytte af hans deltagelse. I bestyrelsesarbejde er det afgørende at finde virksomhedens totale potentiale og at bruge det konstruktivt til opnåelse af vækst i indtjeningen og dermed udnytte de muligheder, enhver virksomhed i princippet har.

Lars Stig Duehart har både fungeret som bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem samt rådgiver for bestyrelser.

Yderligere oplysninger kan fås via tlf. 30 73 35 07 eller via e-mail duehart@lmd.dk.