Samarbejdsudv. og –udvalg

Samarbejde har stor betydning for konkurrenceevnen og resultater samt trivsel og arbejdsglæde i enhver virksomhed.

Antipati mellem mennesker i organisationen kan være ødelæggende for det daglige arbejde og skabe en række dårligdomme. Omvendt kan et godt samarbejde, hvor mennesker kommunikerer godt og har respekt for hinanden, føre meget godt med sig.

Vi har gennemført en række samarbejdsudviklingsprojekter i større og mindre organisationer. Vi har også gode erfaringer med at arbejde med samarbejdsudvalg, hvor der virkelig kommer fokus på, at konkurrenceevne, trivsel og arbejdsglæde kan gå hånd i hånd.

"Et menneske kan ikke trives uden at give sig selv lov."
— Mark Twain